صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۰۱ ۰.۰۸ ۴.۸۷ ۳۵.۴۱
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰.۰۲ (۰.۱۱) ۷.۱۷ (۳۴.۲۳)
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰.۰۱ (۱.۰۶) ۵.۳۴ (۹۷.۹۶)
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۳ ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۳ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰.۰۲ (۰.۶۲) ۹.۳ (۸۹.۶)
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۰۱ ۰.۱۷ ۵.۲۴ ۸۳.۶۸
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰.۰۸ ۲.۵۵ ۳۲.۳۴ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰.۰۱ ۰.۹۳ ۵.۳۱ ۲,۸۱۷.۸۵
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰.۰۱ (۰.۱۳) ۵.۳۲ (۳۸.۲۸)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۵.۳۲ ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۵.۳۲ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۰۱ ۰.۳۲ ۵.۲۸ ۲۲۵.۷۵
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰.۰۱ ۰.۰۷ ۵.۳۹ ۲۹.۶۵
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۰.۰۱ (۱.۷۹) ۵.۳۹ (۹۹.۸۷)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۵.۳۹ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۰.۰۱ ۰ ۵.۳۹ ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۵.۳۶ ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۵.۳۹ ۰