صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۰۷۴,۹۴۱,۴۵۸,۴۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۱۰,۳۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۰۷,۴۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۰۷,۴۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۳۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱,۱۱۰,۳۲۱ ۱,۱۰۷,۴۹۴ ۱,۱۰۷,۴۹۴ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۴,۹۴۱,۴۵۸,۴۴۴
  ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱,۱۱۰,۳۱۷ ۱,۱۰۷,۴۹۰ ۱,۱۰۷,۴۹۰ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۴,۸۹۷,۲۲۳,۲۳۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱,۱۱۰,۶۹۸ ۱,۱۰۷,۸۶۸ ۱,۱۰۷,۸۶۸ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۸,۶۸۱,۸۶۲,۳۲۶
  ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱,۱۱۴,۱۷۱ ۱,۱۱۱,۳۱۸ ۱,۱۱۱,۳۱۸ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۱۳,۱۷۶,۱۴۱,۴۹۱
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱,۱۱۴,۱۷۲ ۱,۱۱۱,۳۱۹ ۱,۱۱۱,۳۱۹ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۱۳,۱۸۵,۲۷۵,۸۲۷
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱,۱۱۴,۱۷۳ ۱,۱۱۱,۳۱۹ ۱,۱۱۱,۳۱۹ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۱۳,۱۹۴,۵۳۷,۸۳۸
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱,۱۰۸,۰۳۲ ۱,۱۰۵,۲۲۱ ۱,۱۰۵,۲۲۱ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۵۲,۲۱۰,۲۵۶,۸۵۲
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱,۱۱۶,۲۳۵ ۱,۱۱۳,۳۶۸ ۱,۱۱۳,۳۶۸ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۳۳,۶۷۸,۰۸۶,۲۲۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱,۱۱۸,۹۵۸ ۱,۱۱۶,۰۷۲ ۱,۱۱۶,۰۷۲ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۶۰,۷۱۹,۱۴۷,۳۸۴
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱,۱۲۲,۲۹۴ ۱,۱۱۹,۳۸۵ ۱,۱۱۹,۳۸۵ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۹۳,۸۵۲,۴۴۶,۰۰۰
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱,۱۲۲,۴۶۷ ۱,۱۱۹,۵۵۷ ۱,۱۱۹,۵۵۷ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۹۵,۵۶۸,۰۱۸,۴۱۸
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱,۱۲۲,۴۶۸ ۱,۱۱۹,۵۵۷ ۱,۱۱۹,۵۵۷ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۹۵,۵۷۴,۹۵۱,۶۲۲
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱,۱۲۲,۴۶۸ ۱,۱۱۹,۵۵۸ ۱,۱۱۹,۵۵۸ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۹۵,۵۸۲,۰۱۷,۱۴۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱,۱۲۶,۷۴۳ ۱,۱۲۳,۸۰۲ ۱,۱۲۳,۸۰۲ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۳۸,۰۲۴,۳۵۳,۴۲۲
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱,۱۲۹,۲۸۹ ۱,۱۲۶,۳۳۱ ۱,۱۲۶,۳۳۱ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۶۳,۳۰۹,۶۹۷,۶۲۰
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱,۱۳۶,۷۰۹ ۱,۱۳۳,۷۰۰ ۱,۱۳۳,۷۰۰ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۳۷,۰۰۱,۹۰۵,۷۷۸
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱,۱۴۱,۴۲۰ ۱,۱۳۸,۳۷۹ ۱,۱۳۸,۳۷۹ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۸۳,۷۸۵,۶۷۳,۰۷۰
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۱,۱۴۱,۴۲۱ ۱,۱۳۸,۳۷۹ ۱,۱۳۸,۳۷۹ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۸۳,۷۹۳,۳۹۵,۹۷۱
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۱,۱۴۱,۴۲۱ ۱,۱۳۸,۳۸۰ ۱,۱۳۸,۳۸۰ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۸۳,۸۰۱,۲۴۹,۵۱۷
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱,۱۴۱,۴۲۲ ۱,۱۳۸,۳۸۱ ۱,۱۳۸,۳۸۱ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۸۳,۸۰۹,۲۳۳,۴۳۱
  مشاهده همه