صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
هزینه‌های صندوق

 

 فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

کارمزد مدیر

سالانه 1 درصد از سرمایه تأدیه شده

پاداش عملکرد

20 درصد سود محقق‌شده صندوق از فروش سرمایه‌گذاری‌ها یا سود نقدی پرداختی آن‌ها به مدیر صندوق پرداخت می‌شود. پرداخت این پاداش مستلزم تحقق شرایط زیر است:

مجموع سود فروش سرمایه‌گذاری و سود نقدی سبد سرمایه‌گذاری از بدو تاسیس باید میانگین بازده سالانه‌ای بیش از بازده سالانه اوراق دولتی با سررسید 5 ساله (درصورتی‌که وجود نداشته باشد، نزدیک‌ترین سررسید به 5 سال) داشته باشد.

هزینه‌های صندوق

هزینه‌های قابل پرداخت از منابع صندوق مطابق ماده 44 نمونه اساسنامه صندوق خصوصی است.
طبق تبصره 1 و 2 همان ماده
تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های ارکان صندوق به‌استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهدۀ خود ایشان است. پرداخت هزینه از محل دارایی‌های صندوق به جز موارد مذکور مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه‌گذاران است. همچنین کلیۀ هزینه­های مترتبه غیر از موارد مذکور در این ماده (ازجمله مخارج تاسیس و پذیره­نویسی، مخارج تصفیه، مخارج خدمات نرم­­افزاری، مخارج برگزاری مجامع و ...) تماماً بر عهدۀ مدیر صندوق است.

کارمزد متولی

مبلغ 1.100 میلیون ریال برای سال مالی منتهی به 1402/12/29

حق‌الزحمة حسابرس

مبلغ 630 میلیون ریال برای سال مالی منتهی به 1402/12/29

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

 

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

کارمزد صدور در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به‌صورت کاغذی برابر با مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که صندوق در آن پذیرفته می‏شود، عمل می‏گردد.

-

کارمزد معاملات

طبق مقررات فرابورس ایران تعیین می‌شود

-