صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
هزینه‌های صندوق

 

 فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري خصوصی کمان کاریزما به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند:

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

عنوان هزينه

شرح نحوة محاسبة هزينه

کارمزد مدير

سالانه 2 درصد از کل سرمایه (شامل تأدیه شده و در تعهد)

پاداش عملکرد

20 درصد سود محقق‌شده صندوق از فروش سرمايه‌گذاري‌ها يا سود نقدي پرداختي آن‌ها به مدير صندوق پرداخت مي‌شود. پرداخت اين پاداش مستلزم تحقق شرايط زير است:

مجموع سود فروش سرمايه‌گذاري و سود نقدي سبد سرمايه‌گذاري از بدو تاسيس بايد ميانگين بازده سالانه‌اي بیش از بازده سالانه اوراق دولتي با سررسيد 5 ساله (درصورتی‌که وجود نداشته باشد، نزدیک‌ترین سررسید به 5 سال) داشته باشد.

هزينه‌هاي صندوق

هزینه‌های قابل پرداخت از منابع صندوق مطابق ماده 44 نمونه اساسنامه صندوق خصوصی است.
طبق تبصره 1 و 2 همان ماده
تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های ارکان صندوق به‌استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهدۀ خود ايشان است. پرداخت هزینه از محل دارایی‌های صندوق به جز موارد مذکور مجاز نیست و مدير صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه‌گذاران است. همچنین کلیۀ هزینه­های مترتبه غیر از موارد مذکور در این ماده (ازجمله مخارج تاسیس و پذیره­نویسی، مخارج تصفیه، مخارج خدمات نرم­­افزاری، مخارج برگزاری مجامع و ...) تماماً بر عهدۀ مدیر صندوق است.

کارمزد متولی

مبلغ 250 ميليون ريال برای سال اول و سال‌های بعد با رشد تورم

حق‌الزحمة حسابرس

مبلغ 150 ميليون ريال برای سال اول و سال‌های بعد با رشد تورم

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

کارمزد صدور در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به‌صورت کاغذی برابر با مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که صندوق در آن پذیرفته می‏شود، عمل می‏گردد.

-

کارمزد معاملات

طبق مقررات فرابورس ایران تعیین می‌شود

-