صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۰.۶۶۸ %۱.۶۰۵
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۱.۹۱۲ %۴.۷۷۹
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۲.۴۹۱ %۷.۶۴۷
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ (۰.۴۸۹)% (۰.۷)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ (۱۰.۴۴۹)% (۷.۳۵۳)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۲.۲۶۵ %۴۹.۶۲
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۱۱.۹۹۶ %۴۹.۷۷۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۱۶)%