صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری دانلود