صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
News
دسته بندی -
عنوان خبر اطلاع رسانی در خصوص سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی
منبع -
مقدمه اطلاع رسانی در خصوص سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست